Fauna


Puszcza Niepołomicka od wieków była domem dla wielu leśnych zwierząt. Od XIII do XVIII wieku była jednym z najczęstszych terenów, na których polowali królowie polscy. Nawet dzisiaj występuje tu niezwykłe bogactwo świata zwierzęcego.

Na obszarze lasu występuje 175 gatunków ptaków. Wśród nich znajdują się gatunki chronione: muchołówka białoszyja, dzięcioł średni, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, brodziec samotny i czapla siwa. W puszczy obserwuje się również gatunki takie jak: zimorodek, puszczyk uralski, derkacz, kania czarna, remiz, trzmielojad, orlik krzykliwy, błotniak zbożowy i łąkowy, rybołów, kobuz i bocian czarny. Niektóre z nich pojawiają się rzadko, tylko podczas przelotów. Puszcza Niepołomicka, a zwłaszcza jej północna część, obfituje w gatunki płazów. Zwłaszcza w okresie godowym często spotyka się ropuchę zieloną, ropuchę szarą, żaby z grupy żab zielonych, żabę moczarową i rzekotkę drzewną. Les jest również domem dla objętego ochroną kozioroga dębosza - największego chrząszcza z rodziny kózkowatych w Polsce. W naszym kraju spotkać go można jedynie na dębach szypułkowych i bezszypułkowych, a jego populacja od kilkudziesięciu lat stale maleje. Gromadę ssaków reprezentują objęte ochroną nocek wąsatek, borowiaczek i orzesznica. Do dużych ssaków, które zamieszkują Puszczę zaliczają się sarny (których liczebność w Puszczy szacowana jest na około 2300 sztuk), jelenie (około 350) i dziki (około 300). Czasem pojawiają się również wilki i łosie.

Komentarze: